Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού μας ιστοτόπου (web site). Οι χρήστες πλοηγούμενοι στον ιστότοπο ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτού τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης. Ο επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Δεν θα υποβάλουμε αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων ειδικά σε σχέση με κάθε χρήστη και, εάν ενημερώσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η έκδοση στην οποία συμφωνήσατε αρχικά δεν θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να εκτυπώσετε και να αρχειοθετήσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά.

Ορισμοί και έννοια όρων

Οι αναφορές σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε «εμείς», «εμάς», και «μας» είναι αναφορές στην . Αναφορές σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε «εσείς» και «σας» είναι αναφορές στον μεμονωμένο χρήστη του ιστότοπού μας και, όπου το επιτρέπει το πλαίσιο, σε οποιαδήποτε εταιρεία για λογαριασμό της οποίας ή πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου χρησιμοποιείται ο ιστότοπος.
Επιπλέον, στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

«Πελάτες» σημαίνει άτομα που ζητούν προσφορά ή προσφορές μέσω του ιστότοπου.

Ως «δυνητικοί πελάτες» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν έναν Πελάτη και το αίτημα προσφοράς του Πελάτη που μπορεί να αγοραστούν από έναν Εγγεγραμμένο Συνεργάτη μας.

«Εγγεγραμμένοι Συνεργάτες» σημαίνει εταιρείες, συνεργασίες και μοναδικοί εταίροι που συνεργάζονται με τον ιστότοπο.

«Υλικό ιστότοπου» σημαίνει ο ιστότοπός μας και όλα τα δεδομένα, το περιεχόμενο και το υλικό που αποθηκεύονται, φιλοξενούνται ή εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, και

Πελάτες

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν ένα αίτημα προσφοράς στον ιστότοπο συμπληρώνοντας τη φόρμα «Λήψη προσφοράς» στον ιστότοπο.

Πληροφορίες σχετικά με ένα αίτημα προσφοράς που παρέχεται μέσω της φόρμας «Λήψη προσφοράς» μπορεί να δημοσιευθούν στους Εγγεγραμμένους Συνεργάτες μέσω του ιστότοπού μας. Ωστόσο, τα πεδία στη φόρμα «Λήψη προσφοράς» που ζητούν προσωπικά στοιχεία (όπως ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας) δεν θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο με αυτόν τον τρόπο. Οι πελάτες πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν περιλαμβάνονται προσωπικές πληροφορίες σε κανένα πεδίο αιτήματος προσφοράς που δεν ζητά προσωπικά στοιχεία.

Οι πελάτες συμφωνούν ότι μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά τους στοιχεία και τις λεπτομέρειες των αιτημάτων προσφοράς σε:

 • Θυγατρικές μας εταιρείες (άλλες εταιρείες της και θυγατρικές),
 • Εγγεγραμμένους Συνεργάτες,
 • Άλλους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή δεν αναφέρονται στον ιστότοπό μας και third-party lead brokers, οι οποίοι μπορούν οι ίδιοι να μεταβιβάσουν αυτές τις λεπτομέρειες σε σχετικούς παρόχους υπηρεσιών. Ενδέχεται να μη μπορούμε να βρούμε κατάλληλους Εγγεγραμμένους Συνεργάτες για προσφορά και δεν εγγυόμαστε ότι θα ληφθούν προσφορές.

Εμείς και οι μεσάζοντες που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τους Πελάτες (μέσω τηλεφώνου, email και SMS) προκειμένου να παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων.

Εμείς και οι μεσάζοντες που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τους Πελάτες (μέσω τηλεφώνου, email και SMS) για σκοπούς παροχής προσφορών και συλλογής πληροφοριών προκειμένου να παρέχουμε προσφορές.

Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες (τηλεφωνικά και, εκτός εάν ο Πελάτης έχει εξαιρεθεί, μέσω email) για να λάβουμε σχόλια μετά την παραπομπή ενός υποψήφιου πελάτη μέσω του ιστοτόπου και μελλοντικές ενημερώσεις προϊόντων και υπηρεσιών από την .

Δείτε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες.

Άδεια χρήσης ιστότοπου

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, εμείς ή οι δικαιοπάροχοι μας κατέχουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο υλικό του ιστότοπου. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται.

Μπορείτε να προβάλετε σελίδες από τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και να κάνετε λήψη σελίδων από τον ιστότοπο μόνο για σκοπούς αποθήκευσης στην προσωρινή μνήμη, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται παρακάτω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε λειτουργικότητα ιστότοπου η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεστε (είτε εμπορικά είτε με άλλον τρόπο), να επεξεργάζεστε, να τροποποιείτε, να χρησιμοποιείτε, να έχετε πρόσβαση, να αντιγράφετε, να μεταδίδετε, να εμφανίζετε ή να αναδιανέμετε οποιοδήποτε Υλικό Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από όσα ορίζονται παραπάνω ή όπως άλλως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση:

 • Εκ νέου δημοσίευση Υλικού Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της εκ νέου δημοσίευσης Υλικού Ιστότοπου σε άλλο ιστότοπο).
 • Πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια χρήσης Υλικού Ιστότοπου.
 • Εμφάνιση οποιουδήποτε Υλικού Ιστότοπου δημόσια.
 • Αναδιανομή Υλικού Ιστότοπου ή (αφαίρεση ή απόκρυψη οποιασδήποτε σημείωσης ιδιοκτησίας που σχετίζεται με το Υλικό του Ιστότοπου).
 • Παρά τα παραπάνω, μπορείτε να αναδιανείμετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να περιορίσουμε την πρόσβαση σε περιοχές του ιστότοπού μας, ή ακόμη και σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας, κατά την κρίση μας. Δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να αποφύγετε ή να προσπαθήσετε να παρακάμψετε ή να προσπαθήσετε να αποφύγετε, οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπό μας.

Η άδεια που προβλέπεται στο παρόν τμήμα δεν μεταβιβάζεται.

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο ή υποβάθμιση της απόδοσης, της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας του ιστότοπου ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, δόλιος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, δόλιο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστών, trojan, ιό τύπου worm, καταγραφικό πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό απόξεσης, εξόρυξης δεδομένων, εξαγωγής δεδομένων και συλλογής δεδομένων) στον ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράτε με άλλον τρόπο με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας ρομπότ, spider ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, εκτός από το σκοπό της ευρετηρίασης στις μηχανές αναζήτησης. Δεν πρέπει να παραβιάζετε τις οδηγίες που ορίζονται στο αρχείο robots.txt για τον ιστότοπό μας.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας ή τον κατάλογό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό μάρκετινγκ μέσω email, μάρκετινγκ SMS, τηλεμάρκετινγκ και απευθείας αλληλογραφίας).

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπού μας ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας είναι αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες, πλήρεις και μη παραπλανητικές.

Δεν πρέπει να υποβάλετε ψευδείς, ψεύτικους, παράνομους, προσβλητικούς ή δόλιους δυνητικούς πελάτες μέσω του ιστότοπού μας.

Αναφορά κατάχρησης

Εάν μάθετε για οποιοδήποτε υλικό ή δραστηριότητα στον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε υλικό ή δραστηριότητα που παραβιάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ενημερώστε μας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ή δραστηριότητα μέσω email.

Περιορισμένες εγγυήσεις

Δεν εγγυόμαστε ούτε αντιπροσωπεύουμε την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι:

 • Δεν επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα των Πελατών ή των Εγγεγραμμένων Συνεργατών, δεν ελέγχουμε την πιστοληπτική ικανότητα, την καταλληλότητα των Πελατών ή των Εγγεγραμμένων Συνεργατών ή με άλλον τρόπο ελέγχουμε Πελάτες ή Εγγεγραμμένους Συνεργάτες.
 • Δεν ελέγχουμε, παρακολουθούμε ή κατέχουμε έλεγχο των πληροφοριών που περιέχονται σε καταχωρίσεις στον ιστότοπο ή παρέχονται ως μέρος ενός αιτήματος προσφοράς ή δυνητικού πελάτη ή προσφοράς.
 • Δεν είμαστε συμβαλλόμενοι σε καμία σύμβαση για την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ ενός Πελάτη και ενός Εγγεγραμμένου Συνεργάτη μετά από παραπομπή που έγινε μέσω του ιστότοπου.
 • Δεν είμαστε αντιπρόσωποι οποιουδήποτε Εγγεγραμμένου Συνεργάτη ή Πελάτη, και, κατά συνέπεια, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου, είτε ενεργεί ως Πελάτης είτε ως Εγγεγραμμένος Συνεργάτης είτε αλλιώς, σε σχέση με την προσφορά για προμήθεια ή προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών.
 • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επιβολή οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση για την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών και δε θα έχουμε καμία υποχρέωση να μεσολαβήσουμε μεταξύ των μερών σε οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, αυτού του ιστότοπου και της χρήσης αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε εγγυήσεων που συνεπάγονται από το νόμο ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητα για τον σκοπό και/ή χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιότητας).

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε οποιεσδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας και να σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς ειδοποίηση ή εξήγηση. Εκτός από την έκταση που ρητά προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή κατά τη διακοπή ή τροποποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας ιστότοπου ή εάν σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπο.

Περιορισμοί και αποκλεισμοί ευθύνης

Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα:

 1. Περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια·
 2. Περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση·
 3. Περιορίζει τυχόν υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία·
 4. Εξαιρεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

(α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο· και
(β) διέπει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις ή σε σχέση με το αντικείμενο των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος, εκτός από την έκταση που προβλέπεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Στο βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται δωρεάν, δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με τυχόν ζημιές που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε μη προσωπικών δεδομένων ή λογισμικού.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

Αποδέχεστε ότι έχουμε συμφέρον να περιορίσουμε την προσωπική ευθύνη των στελεχών και των υπαλλήλων μας. Έχοντας υπόψη αυτό το συμφέρον, αναγνωρίζετε ότι είμαστε μια οντότητα περιορισμένης ευθύνης και συμφωνείτε ότι δεν θα ασκήσετε καμία αξίωση προσωπικά κατά μεμονωμένων αξιωματούχων ή υπαλλήλων σε σχέση με τυχόν ζημιές που υποστείτε σε σχέση με τον ιστότοπο ή αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αυτό φυσικά δεν θα περιορίσει ή θα αποκλείσει την ευθύνη της ίδιας της εταιρείας για πράξεις και παραλείψεις των στελεχών και των υπαλλήλων μας.

Αποζημίωση

Με το παρόν μας αποζημιώνετε και αναλαμβάνετε να μας κρατήσετε αποζημιωμένους για τυχόν απώλειες, ζημιές, δαπάνες, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό νομικών εξόδων και τυχόν ποσών που καταβλήθηκαν από εμάς σε τρίτους για διευθέτηση αξίωσης ή διαφοράς) που προκλήθηκαν ή υποστήκαμε που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς, ή οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο ή εάν εύλογα υποψιαζόμαστε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται:

 • Να σας σταλεί μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις.
 • Να ανασταλεί προσωρινά η πρόσβασή σας στον ιστότοπο.
 • Να σας απαγορευτεί οριστικά η πρόσβαση στον ιστότοπο.
 • Να αποκλειστεί η πρόσβαση στον ιστότοπο από υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας.
 • Να επικοινωνήσουμε με οποιονδήποτε ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου και να ζητήσουμε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο.
 • Να ξεκινήσει νομική αγωγή εναντίον σας, είτε για παραβίαση της σύμβασης είτε για άλλο λόγο.
 • Να διαγράψει και/ή επεξεργαστεί οποιονδήποτε ή το σύνολο των υποβολών καταλόγου ή ιστοτόπου σας
 • Να αναστείλει ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο.

Όπου αναστέλλουμε ή απαγορεύουμε ή αποκλείουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή σε μέρος του ιστότοπού μας, δεν πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια για την παράκαμψη αυτής της αναστολής ή απαγόρευσης ή αποκλεισμού (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό δημιουργίας ή/και χρήσης διαφορετικού λογαριασμού).

Ιστότοποι τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν είναι συστάσεις. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στα περιεχόμενα των ιστοτόπων τρίτων και δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Εμπορικά σήματα

Τα λογότυπά μας και τα άλλα σήματα κατατεθέντα και μη είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν σε εμάς. Δεν δίνουμε καμία άδεια για τη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων και αυτή η χρήση μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Τα κατατεθέντα και μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων στον ιστότοπό μας αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν προσυπογράφουμε και δεν είμαστε συνδεδεμένοι με κανέναν από τους κατόχους τέτοιων δικαιωμάτων και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να χορηγήσουμε καμία άδεια για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.