Πολιτική Απορρήτου

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας.

Αυτή η πολιτική ισύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας∙ με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει ελέγχους απορρήτου που επηρεάζουν τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου απορρήτου, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ και να περιορίσετε τη δημοσίευση των πληροφοριών σας.

Σε αυτήν την πολιτική, τα «εμείς», «εμείς» και «μας» αναφέρονται στην .

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε αυτήν την Ενότητα ορίζουμε:
(α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε·
(β) στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν λάβαμε απευθείας από εσάς, την πηγή και τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων·
(γ) τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα· και
(δ) τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας από εσάς («δεδομένα χρήσης»). Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική τοποθεσία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το μοτίβο της χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα λογαριασμού της επιχείρησής σας, του ερωτώμενου και των συνδεδεμένων εταιρειών σας (« δεδομένα λογαριασμού”). Τα δεδομένα του λογαριασμού ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της παροχής των υπηρεσιών μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, της διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι:
(α) η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης· και/ή
(β) τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε ερώτημα που υποβάλετε σε εμάς σχετικά με τις υπηρεσίες (« δεδομένα ερωτήματος”). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λάβουμε τα δεδομένα ερώτησής σας από τους συνεργάτες μας. Τα δεδομένα της έρευνας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της προσφοράς, του μάρκετινγκ και της πώλησης υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας σχετικά με τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνετε. Οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία θα υποβληθεί σε επεξεργασία ως στοιχείο των δεδομένων του ερωτήματός σας. Θα επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών σας ή των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών μας ή των επιχειρηματικών μας εταίρων στον τομέα της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης.

Για παράδειγμα, θα σας ρωτήσουμε αν λαμβάνετε προνόμια σχετικά με θέματα που αφορούν κάποιου είδους αναπηρία, όταν κάνετε έρευνα σχετικά με υπηρεσίες όπου ειδικές χρεώσεις είναι διαθέσιμες για τα άτομα που θα λάβουν αυτά τα προνόμια.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αγορών υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιείτε μαζί μας ή/και μέσω του ιστότοπού μας («δεδομένα συναλλαγών»). Τα δεδομένα συναλλαγής μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία της συναλλαγής. Τα δεδομένα συναλλαγών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των αγορασθέντων υπηρεσιών και την τήρηση κατάλληλων αρχείων συναλλαγών.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι:
(α) η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς· και/ή
(β) τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή το συμφέρον μας για τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στις ειδοποιήσεις μέσω email και/ή στα ενημερωτικά δελτία μας (« δεδομένα ειδοποιήσεων »). Τα δεδομένα ειδοποίησης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της αποστολής σας των σχετικών ειδοποιήσεων ή/και ενημερωτικών δελτίων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που στέλνετε σε εμάς ή που σας στέλνουμε, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών επικοινωνιών (« δεδομένα επικοινωνίας”). Τα δεδομένα επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας του ιστότοπου. Τα δεδομένα επικοινωνίας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας, της καταγραφής κλήσεων και της τήρησης αρχείων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπού μας και της επιχείρησής μας και η επικοινωνία με επιχειρήσεις, ερωτώντες, συνεργάτες και άλλους χρήστες του ιστότοπού μας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική όπου είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, των νόμιμων δικαιωμάτων σας και των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνων ή λήψης επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η κατάλληλη προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.

Εκτός από τους ειδικούς σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

Παρακαλούμε μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε άλλου προσώπου σε εμάς, εκτός εάν σας ζητήσουμε να το κάνετε.

Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

Αφού κάνετε μια έρευνα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα του ερωτήματός σας σε μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, προκειμένου να τους επιτρέψουμε να επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να σας προσφέρουν σχετικά αγαθά και/ή υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο τρίτο μέρος θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα έρευνας που του παρέχουμε.

Ορισμένοι από τους προμηθευτές μας ενδέχεται να ορίσουν cookies στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και μέσω αυτών των cookies ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα χρήσης σας. Οι λεπτομέρειες αυτών των παρόχων υπηρεσιών ορίζονται στην πολιτική μας για τα cookies.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές και/ή επαγγελματίες συμβούλους μας στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνων, λήψης επαγγελματικών συμβουλών ή δημιουργίας, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων, είτε στο δικαστήριο διαδικασία ή σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Αυτή η ενότητα καθορίζει τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:
(α) σε περίπτωση ερωτήσεων που δεν οδηγούν σε επιτυχή παραπομπή, τα δεδομένα της έρευνας θα διατηρηθούν για ελάχιστη περίοδο 1 έτους μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για μέγιστη περίοδος 2 ετών μετά την ημερομηνία αυτή·
(β) στην περίπτωση ερευνών που οδηγούν σε επιτυχή παραπομπή, τα δεδομένα της έρευνας θα διατηρούνται για ελάχιστη περίοδο 6 ετών από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων έρευνας και για μέγιστη περίοδο 7 ετών μετά το τέλος της σχέσης σας μαζί μας·
(γ) ανεξάρτητα από το εάν μια έρευνα καταλήγει σε επιτυχή παραπομπή, τυχόν δεδομένα υγείας που περιλαμβάνονται στα δεδομένα έρευνας είτε θα διαγραφούν είτε θα συνδυαστούν με άλλα δεδομένα έτσι ώστε να πάψουν να είναι δεδομένα υγείας το αργότερο 6 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής αυτών∙
(δ) τα δεδομένα καταχώρισης και αναθεώρησης θα διατηρηθούν για όσο διάστημα παραμένουν δημοσιευμένα στον ιστότοπό μας και για μέγιστη περίοδο 7 ετών μετά το τέλος της περιόδου δημοσίευσης·
(ε) τα δεδομένα χρήσης θα διατηρηθούν για περίοδο 26 μηνών μετά τη συλλογή· και
(στ) όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων λογαριασμού, δεδομένων συναλλαγών, δεδομένων ειδοποιήσεων και δεδομένων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών κλήσεων) θα διατηρηθούν για ελάχιστη περίοδο 6 ετών από την ημερομηνία συλλογής των δεδομένων και για μέγιστη περίοδο 7 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης σας μαζί μας.

Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτής της Ενότητας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

Τροποποιήσεις

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

Τα δικαιώματά σας

Σε αυτήν την ενότητα, συνοψίσαμε τα δικαιώματα που έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι πολύπλοκα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για μια πλήρη επεξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι:
(α) το δικαίωμα πρόσβασης·
(β) το δικαίωμα διόρθωσης·
(γ) το δικαίωμα διαγραφής·
(δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας·
(ε) το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία·
στ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων·
(ζ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή· και
(η) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου το κάνουμε, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων, θα σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Το πρώτο αντίγραφο θα παρέχεται δωρεάν, αλλά επιπλέον αντίγραφα ενδέχεται να υπόκεινται σε εύλογη χρέωση. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν: αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία βάσει συναίνεσης. αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων· η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ· και τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν αποκλεισμοί του δικαιώματος διαγραφής. Οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης. για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση· ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιστάσεις είναι: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, αλλά χρειάζεστε προσωπικά δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης αυτής της ένστασης. Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα το επεξεργαστούμε μόνο διαφορετικά: με τη συγκατάθεσή σας. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου· είτε για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται σε το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση οποιασδήποτε επίσημης εξουσίας που μας ανατίθεται· ή τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Εάν κάνετε μια τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Εάν κάνετε μια τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτόν τον σκοπό.
Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς είναι:
(α) συγκατάθεση· ή
(β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, και ότι αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα για να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει όταν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς.

Όροι άσκησης δικαιωμάτων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας:
Μέσω e-mail:

Ασφάλεια

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε στα συστήματά μας από τις φόρμες του ιστότοπού μας ή από τους συνεργάτες μας μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. και τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε στην βασική μας πλατφόρμα, και όλες οι εγγραφές κλήσεων, είναι κρυπτογραφημένα σε επίπεδο συστήματος αρχείων.

Οι βάσεις δεδομένων μας προστατεύονται από τείχη προστασίας και μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης.

Τακτικά και συστηματικά ψευδωνυμοποιούμε ή ανωνυμοποιούμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν χρειαζόμαστε πλέον.

Τα συστήματα και τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους ευπάθειας.

Παραλλαγή

Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού μας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο και παραιτείστε με το παρόν κάθε δικαίωμα που ενδέχεται να χρειαστεί να ειδοποιηθείτε ή να συναινέσετε σε αναθεωρήσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Παρακαλούμε να ελέγχετε τη σελίδα περιστασιακά ώστε να βεβαιώνεστε ότι είστε εξοικειωμένοι με την παρούσα έκδοση. 

Ανάθεση

Μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβία ή με άλλον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς να σας ενημερώσουμε ή να εξασφαλίσουμε την συγκατάθεσή σας.

Διαχωρισιμότητα

Εάν μια διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη και/ή μη εκτελεστή, οι άλλες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή/και μη εφαρμόσιμη διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν διαγραφόταν μέρος της, αυτό το μέρος θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Δικαιώματα τρίτων

Μια σύμβαση υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις είναι προς όφελός μας και προς όφελός σας και δεν προορίζεται να ωφεληθεί ή να είναι εκτελεστή από κανένα τρίτο μέρος. Η άσκηση των δικαιωμάτων των μερών βάσει σύμβασης βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν υπόκειται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Ολόκληρη η συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με την πολιτική απορρήτου και τα cookies, θα αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας και θα αντικαταστήσουν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με χρήση της ιστοσελίδας μας.

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, και οποιεσδήποτε διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.